(ពាណិជ្ជកម្ម) មានបន្ទប់ខុនដូ ជិតផ្សារបឹងត្របែកផ្លាសា សម្រាប់លក់

ក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ចេញពាណិជ្ជកម្មថ្មីបង្ហាញ Kindle Paperwhite មិនជ្រាបទឹក

ក្រុមហ៊ុន Amazon មានឫសគល់ចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនាំយកការអានតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ដែលមានភាពងាយស្រួលនិងចល័ត។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក Kindle Paperwhite ចុងក្រោយរបស់ពួកគេរៀបនឹងបន្តរឿងរបស់ពួកគេក្នុងការច្នៃប្រឌិតរបៀបដែលមនុស្សភ្ជាប់ទៅនឹងសៀវភៅ។

អាននៅទីងងឹតមែនទេ?

ទៅណាមកណា ក៏ងាយយកតាមខ្លួន

មិនជ្រាបទឹក

អានដូចក្រដាសសៀវភៅ ថ្មកាន់បានរាប់សប្តាហ៍


Amazon – Find Your Story from Revery on Vimeo

ចង់ទិញ អាចទាក់ទង: 098-787088 (ដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន)
https://sweetmemorystore.com/kindle-paperwhite/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *