លក់បន្ទប់ខុនដូ ជិតផ្សារបឹងត្របែក

Asus បញ្ចេញកុំព្យួទ័រ board តែមួយជំនាន់ទី ២ Tinker Board

Raspberry Pi ទទួលបានការប្រកួតប្រជែងថ្មីៗពីក្តារថ្មីរបស់ Asus ជាមួយនឹងការសំដែង 1.5x ដង។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន Asus បានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីរបៀបបោះម៉ូទ័រកុំព្យូទ័រតែមួយទៅនឹងមូលនិធិ Raspberry Pi ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Tinker ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក មានក្ការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែពេលនេះ board ជំនាន់ទី ២ ត្រូវបានបង្ហាញអោយដឹង។

មានជម្រើសភ្ជាប់ច្រើននៅលើក្តារទាំងនេះដែលមានទំហំត្រឹមតែ ៨៥ គុណនឹង ៥៦ មមប៉ុណ្ណោះរួមទាំងៈ

 • 1x HDMI 2.0 (4K-capable)
 • 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (OTG & DisplayPort 1.2)
 • 3x USB 3.2 Gen1 Type-A
 • 1x 22-pin MIPI DSI
 • 1x 15-pin MIPI CSI-2
 • 1x RJ-45 Gigabit LAN
 • 1x Wi-FI 802.11 AC and Bluetooth 5.0
 • 1x 40-pin GPIO header
 • 1x DC fan header
 • 1x RTC battery header
 • 1x Power and recovery headers
 • 1x 12 V – 19 V DC-in barrel connector

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *